Skip to content
QUÈ ÉS LISMEN?
QUÈ ÉS LISMEN?

La detecció de factors de risc son una peça clau en la prevenció dels trastorns de salut mental. Com ja és conegut l’estructuració de l’aparell psíquic és fruit de les interaccions entre la genètica i el medi ambient, per aquest motiu, les experiències relacionals en la infància condicionen el desenvolupament neurològic i emocional del nen . Existeixen esdeveniments vitals que poden ser considerats de risc per a la salut mental d’un nen, com per exemple, els problemes obstètrics, les dificultats de regulació emocional, la malnutrició, etc. També hi ha esdeveniments vitals que podem qualificar d’adversos com les situacions de maltractament o negligència que interterfereixen greument l’evolució normal de l’infant.

Hi ha evidència científica de com l’acumulació d’aquestes circumstàncies, considerades factors de risc, generen una trajectòria de vida alterada que fa més vulnerables a les persones davant la possibilitat de patir un trastorn mental.

El terme de factor de risc s’escull entre molts altres com circumstàncies adverses, senyals d’alarma, experiències relacionals adverses i/o victimització, perquè a la literatura científica els factors de risc són anomenats quan es demostra que la seva presència augmenta el risc relatiu de l’aparició d’un trastorn mental.

El LISMEN és un llistat d’ítems en salut mental basat en la bibliografia científica nacional i internacional sobre factors de risc. La informació que demana és accessible per a professionals no especialitzats en salut mental. Es pot utilitzar en serveis de salut comunitaris com els de pediatria i medicina de família, en serveis de la comunitat com centres educatius i de serveis socials o en serveis específics de salut mental, de justícia juvenil i altres. També el pot respondre una persona que estigui interessada en explorar la seva propia bibliografia.