Skip to content

Videos i conferències

Conferència: “El llistat d’ítems en Salut Mental (LISMEN)

LISMEN: Un instrument d’exploració i detecció del risc d’alteració dels vincles a la infància i a l’adolescència”
Per Jordi Artigue.

Activitat organitzada per la Secció de Psicologia Clínica, de la Salut i Psicoteràpia del COPC el 25 de març de 2015.

Més informació: http://www.copc.cat

LISMEN: Com passar el qüestionari

LISMEN: es pot veure, de forma resumida una forma de passar el qüestionari LISMEN, no la única.

És un role-playing sobre un cas real modificat, una mare d’un adolescent amb problemes de salut mental respon a les preguntes d’una entrevistadora.

TREBALLS PUBLICATS

on s'utiliza

La utilització del LISMEN l’accés a aquesta web és lliure i gratuït, per tant no hi ha control en relació a la utilització d’aquest instrument. Ens consta que s’ha pogut utilitzar en altres centres o serveis. Les dades que apareixen en aquest apartat son perquè ens les han facilitat els professionals que hi participen. Encoratgem a altres professionals a que ens facin saber de la utilització del LISMEN per poder compartir el seu ús i millorar aquest qüestionari.