Skip to content

finalitat

Hi ha evidència científica de com l’acumulació d’aquestes circumstàncies, considerades factors de risc, generen una trajectòria de vida alterada que fa més vulnerables a les persones davant la possibilitat de patir un trastorn mental. El terme de factor de risc s’escull entre molts altres com circumstàncies adverses, senyals d’alarma, experiències relacionals adverses i/o victimització, perquè a la literatura científica els factors de risc són anomenats quan es demostra que la seva presència augmenta el risc relatiu de l’aparició d’un trastorn mental.

El LISMEN és un qüestionari que va ser desenvolupat en un grup de recerca sobre signes d’alerta i signes precoços de l’esquizofrènia (SASPE) pertanyent a l’Institut Català de la Salut, a Barcelona, l’investigador principal del qual era el Dr. Jorge L. Tizón. Explora els esdeveniments vitals i la biografia de les persones, per exemple, si hi ha separacions de les figures paternes, o funcions maternals i paternals empobrides, o mare amb depressió. Explora la presència o absència de factors de risc, incloent també comportaments que, ens suggereixin que pot haver-hi una alteració en el vincle o de la relació i, per tant, en el procés d’estructuració emocional de la persona.

té com a finalitats

La Seva construcció s'ha basat en

Del procés d’elaboració d’aquest instrument podeu obtenir més informació de la tesis doctoral. En aquesta hi ha un annex a on estan comentades  les referències bibliogràfiques citades més significatives.