Skip to content

qui som?

Aquesta web s’ha realitzat amb el suport de l’Associació SAPPS (Servei d’Atenció i Prevenció de Salut Mental).  

L’associació es va constituir sense ànim de lucre al 2015 i sorgeix de la voluntat d’un grup de professionals de continuar amb la tasca iniciada en diferents serveis d’atenció en salut mental de la Xarxa Pública.

Com a membres de l’Associació hi col·laboren:

jordi artigue

Jordi
Artigue
Gómez

Doctor en Psicologia (URL), especialista en Psicologia Clínica. 

Psicoterapeuta i Psicoanalista (IPB).

Psicòleg  clínic a l’ECID (Equip Clínic d’Intervenció a domicili – Fundació Vidal i Barraquer).

Professor associat en la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona (UB).

Co-coordinador de dos màsters de la UB.

Supervisor en serveis de salut mental de l’àmbit públic i en centres de desenvolupament infantil i atenció precoç.

Ha treballat com a psicòleg clínic en diferents àmbits de la salut mental pública i en recerca té diversos treballs sobre  els factors de risc en salut mental.

montse martinez

MONTSE
MARTÍNEZ
GOBERN

Infermera en Salut Mental

Membre de l’Equip d’Atenció Precoç al Pacient en risc de Psicosi (EAPPP) entre 2007 i 2011.

Entre gener de 2012 i febrer de 2014, membre de la Unitat de Seguiment i Atenció a la Psicosi (USAPPS) de la Fundació Vidal i Barraquer.

Des del 2012 a l’actualitat Responsable del Programa Retorn del Col·legi d’Infermers i Infermeres de Barcelona.

Docent en el Postgrau d’Infermeria pediàtrica en atenció primària de l’Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia Blanquerna.

Universitat Ramón Llull, des de 2001 a 2012.

anna oriol

ANNA
ORIOL
SAnchez

Diplomada en Treball Social.

Membre de l’Equip d’Atenció Precoç al Pacient en risc de Psicosi (EAPPP) entre 2006 i 2011.

Entre gener de 2012 i febrer de 2014, membre de la Unitat de Seguiment i Atenció a l Psicosi (USAPPS) de la Fundació Vidal i Barraquer.

Treballadora Social del CSMA Montjuïc – Fundació Hospital Sant Pere Claver entre Febrer 2014 i Desembre 2017.

Des d’aquesta data fins a l’actualitat treballadora social a l’ECID (Equip Clínic d’Intervenció a domicili – Fundació Vidal i Barraquer).

Professora Associada del Departament de Treball Social – Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona 2012-2014.

Docent del programa AMBIT de l’Institut Anna Freud de Londres i supervisora en equips de salut mental públics.